ŽUPNO KLANJANJE NA BLAGDAN SVETE CECILIJE

Godišnje klanjanje župa svetog Martina u Hrnetiću već tradicionalno ima na blagdan svete Cecilije 22. studenoga. Program za župljane je započeo u 16 sati poslijepodne kada je svečano izloženo Presveto. Prvi dio Klanjanja trajao je do 18 sati kada je započela sveta misa koju je predvodio vlč. Dragutin Goričanec, župnik u Završju, a nakon mise klanjanje se nastavilo do 20 sati. Meditacije za vrijeme klanjanja na poseban su način poticale ljude da sebe pogledaju onako kako ih Bog gleda, kao ljubljenu djecu. Razmišljajući o muci Kristovoj mnogi su mogli povući crte koje spajaju trenutke Kristove muke s trenutcima patnje u vlastitom životu te po Kristovu primjeru naučiti bolje nositi vlastiti životni križ i ne bojati se ići za Gospodinovim križem. Mnogi su svjedočili kako im je trenutak blagoslova s Presvetim bio posebno dirljiv trenutak u kojem su osjetili Božju blizinu. 

Primjedbe